تبلیغات
دفاع گرامی - دفاع مقدس از نگاه محسن رضایی(فصل پنجم وششم وهفتم)
دفاع گرامی

فصل پنجم
استراتژی سوم: به مرگ بگیرتابه تب راضی شوند
از سال 1364 یك دور جدیدی از پیروزی های ایران شروع شد كه تا پایان سال 1366 ادامه یافت. ابتدا ایران به منطقه استراتژیك فاو حمله كرد و ارتباط عراق با خلیج فارس را قطع كرد. پایگاه موشكی عراق در این نقطه از دست عراق خارج شد. و همسایگی ایران با كشور كویت از طریق جزیره بوبیان اهمیت این عملیات را بالا برد. مهمترین بندر عراق پس از بصره یعنی ام القصر از خاصیت افتاده بود. زیرا كه آبراه خور عبدالله به كنترل ایران درآمده بود و كشتی ها قادر به عبور از آن آبراه و رسیدن به بندر ام القصر نبودند نیروی دریایی عراق كه دراین بندر مستقر بود به محاصره درامد وبه مدت سه سال از كار افتاد. عراق شكست سنگینی خورده بود و برای برگرداندن حیثیت خود با تمامی تجهیزات متعارف و غیرمتعارف از جمله سلاح های شیمیایی به منطقه فاو حمله كرد تا نیروها و لشكرهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از این منطقه بیرون كند. یك جنگ 75 شبانه روزی شروع شد و ارتش عراق آنچنان آسیب دید كه عملیات آنها بعدها به نام «كمرشكن» لقب گرفت و سربازان و فرماندهان عراق به تلخی از آن پاتك ها به جبهه ایران نام می بردند. ولی باوجود این پیروزی اشكارانتظار ایران برای صدور قطعنامه ای كه حاوی اصولی برای پایان بخشیدن به جنگ باشد بدون نتیجه ماند.هیچ اقدام موثری از سوی شورای امنیت صورت نگرفت. آقای هاشمی قبل از عملیات به فرماندهان گفته بود بروید آن طرف اروند فاو را بگیرید، من جنگ را تمام می كنم.سكوت معنا دارهمراه بابهت وناباوری ازعملیات ایران محافل بین المللی رافرا گرفته بود. ارتش عراق  كه از باز پس گیری فاو ناامید شده بود، در یك طرح جدید به نام استراتژی دفاع متحرك، حملاتی را به مناطق و جبهه های میانی جنگ انجام داد و شهرستان مهران را از ایران اشغال  و اعلام كرد كه مهران به جای فاو. رزمندگان ایران كه عموماً لشكرهای سپاه بودند توانستند مجدداً مهران را بازپس بگیرند ولی باز هم از سوی شورای امنیت سازمان ملل تحركی پیدا نشد.ولذا عملیات فاوپایان استراتژی جنگ جنگ تایك عملیات وسراغاز استراتژی سوم درجنگ بود. استراتژی به مرگ بگیر تابه تب راضی شوند. این تدبیر جدید به جای یك پیروزی به چند پیروزی می اندیشید كه تصور سقوط صدام درصورت ادامه جنگ را در اذهان تداعی می كرد.وهمین تصور موجب می شد.كه قدرت های بین الملل برای جلوگیری اززیان بزرگتر به زیان كوچكتر تن بدهند. لذاانها پس ازعملیات فاواگرچه آمادگی برای صدور یك قطعنامه كه برخی از خواسته های ایران را تأمین كند پیدا كرده بودند ولی تردید داشتند كه آیا پیشروی های اخیر ایران پس از چند سال وقفه در جبهه های نبرد یك اتفاق است و یا بروز یك توانایی جدید در جبهه ایران می باشد.عملیات فتح یك درعمق صد وپنجاه كیلومتری شمال عراق وزیر اتش گرفتن شهر نفتی واسترات‍ژیك عراق نشان داد كه نه تنها منطقه جنوب بلكه منطقه شمال عراق نیز اسیب پذیر شده است درهمین عملیات حافظ اسد رئیس جمهور سوریه به سفیر ایران گفته بود بعداز این عملیات رفتار دنیا دربرابر شما تغییر خواهد كرد.
  تا اینكه عملیات كربلای چهار و پنج طی دو هفته صورت گرفت كه اولی با شكست مواجه شد و دشمن فكر می كرد كه عملیات بزرگ ایران همان بوده و لذا با خیال راحت آماده باش ها را لغو و مرخصی ها را اعمال كرد كه بلافاصله ایران دست به یك عملیات بزرگتری به نام كربلای پنج در همان منطقه (شلمچه) زد و عراق شكست سنگینی متحمل شد و ایران به 12 كیلومتری شهر بصره رسید. در اینجا هم عراق قریب بیست شبانه روز با ایران جنگید تا بلكه سرزمین های تصرف شده بدست ایران را آزاد كند ولی نتوانست و در اینجا بود كه شورای امنیت سازمان ملل در سی تیرماه سال 1366 قطعنامه 598 را صادر كرد. درحقیقت دلیل صدور قطعنامه 598 كه دارای امتیازات برجسته ای برای ایران بود بشرح زیر بود:
1ـ ایران پس از دو سال وقفه در پیشروی های خود به یك دور جدیدی از پیشرویها روی آورده بود و احتمال اینكه در آینده بتواند بخش های عظیمی از خاك عراق را آزاد كند وحتی احتمال سقوط صدام بالا رفته بود و در صورت دستیابی ایران به چنین پیروزی هایی به یك قدرت بزرگ منطقه ای تبدیل می شد.
2ـ با وجود تلاش های گسترده صدام حسین و ارتش عراق هیچ موفقیتی را در مقابل نیروهای ایرانی بدست نیاورده بودند.
3ـ در صورت ادامة جنگ احتمالاً ابعاد گسترده منطقه ای جنگ كنترل منطقه را از دست قدرت های بین المللی خارج می كرد.
آمریكا و شوروی و اعضای شورای امنیت به نتیجه رسیدند كه قطعنامه را صادر كنند و امتیازاتی را به ایران بدهند ولی از طرف دیگر هم ایران را تهدید به خاتمه جنگ نمایند واگر ایران نپذیرفت آن موقع خودشان مستقیماً دخالت كنند. لذا پس از صدرو قطعنامه 598 ایران مجدداً بر سر یك دو راهی قرا رگفت « ادامه جنگ و یا پذیرش 598» ، در این مقطع هر دو راه را ایران ادامه داد هم دیپلماسی و پذیرش 598 جدی گرفته شد و هم اینكه ایران عملیات ها را ادامه بدهد. لذا برخلاف دو راهی پس از آزادی خرمشهر كه ایران نه آتش بس را پذیرفت و نه به سوی یك جنگ تمام عیار پیش رفت این بار پس از صدور قطعنامه 598 ایران هم چانه زنی و رایزنی برای پذیرش 598 راو هم تداوم عملیاتها را جدی گرفت.علت اینكه ایران چارچوب 598راپذیرفت بدلیل امتیازاتی بود كه برای اولین بار ازشروع جنگ تا ان هنگام برای ایران قائل شده بودند.وتداوم عملیات نظامی راهم ایران برای كسب بیشتر منافع خود وبالخصوص بیمه كردن امنیت اینده خود می خواست.واز طرف دیگر استراتژی به مرگ بگیرتابه تب راضی شوند،به نزدیك هدف اثابت كرده بود.فاصله598تاهدف تنها مه وغباری بود كه روی هدف راپوشانده بود.یك فشار دیگر باعث میشد كه صدام را به عنوان مسئول مناقشه اعلان كنند.و همچنین پذیرش قرارداد1975رارسما اعلان كنند.وایران به پیروزی كاملی كه می خواست برسد.ما این ابتكار رابا یك ترفند بدست اورده بودیم.كه ان را توضیح خواهم داد.
 
سبك شوتاپرواز كنی
پس از عملیات بدر بدون انكه حتی به جانشین خود اطلاع دهم با لباس مبدل ومحلی به منطقه چویبده وساحل بهمنشیر امدم وسپس باقایق چند ساعتی دراب رودخانه حركت كردم .وسپس به منطقه راس البیشه رفتم.شب درمنطقه ماندم وفردا بعد ازشناسایی چند نقطه درساحل اروند بالای یكی ازدكل های دیده بانی منطقه فاو را نگاه كردم.وبعد به ابادان امدم وبه جزیره مینو رفتم وبالاخره پس از یك غیبت 48ساعته به قرارگاه برگشتم دوستان فكر می كردند به اهواز رفته بودم.من هم ذهنیت انها راتایید كردم.تصمیم خودراگرفته بودم.استراتژی راعوض می كنیم.به جای یك عملیات ویك پیروزی به چندعملیات وچند پیروزی فكر خواهیم كرد وبرنامه ریزی خواهیم كرد.ازطرف دیگرخودراسبك می كنیم كه پروازكنیم.ارتش راازخودجدامی كنیم. بجای انكه دست دردست همدیگرمثل چند سال گذشته داشته باشیم این بار مستقل ازیكدیگر وباهم پرواز می كنیم. سبكتر می شویم یعنی مستقل ازدیگری عمل می كنیم.لشگرهای سپاه وارتش هركدام دریك نقطه ای بافاصله ازیكدیگر عملیات می كنند.درپشتیبانی ها به یكدیگر كمك می كنیم. برادری سرجای خود.عملیات هم سرجای خود. اصل سوم را انتخاب كردیم.غافلگیری باحفاظت تنها بدست نمی اید.بدون فریب مخفی ترین امورقابل كشف هستند.عملیات فریب برای اولین بار در تاریخ جنگ طراحی كردیم.درمجموع تغییرات به ده مورد میرسید.و حدود ده اصل بكار گرفته شد تا دكترین جدید شكل خود را پیداكرد.یكماه طول كشید تا انرا جمع بندی كردم.دوستان مرا می دیدند كه ساعتها روی نقشه فرورفته ام ویا ساعت ها قدم می زنم. ولی چیزی بانها نمی گفتم.(  )شرائط انها پس از پنج عملیات بزرگ ناكام فوق العاده شكننده بود. ازطرف دیگر اصول جدید هم حكم می كرد كه چیزی به انها نگویم.خودم باید بسیاری ازكارها راانجام می دادم.وازطرف دیگر باتوجه به تردیدوناامیدی فوق العاده دوستان ودستیارانم بایستی انها را راه می بردم.درنوشته های بعدی  این شرائط راتوضیح خواهم داد.
لذادكترین جدیدی درجنگ شروع شد. تمامی این دوره یعنی از سال1363تاسال 1366ایران باموفقیت همراه بود.تنها درعملیات كربلای چهار باناكامی مواجه شدیم.كه تنها ده روز بعد ازدل همان عملیات، پیروزی بزرگ كربلای پنج شكل گرفت. هدف این بود كه چند عملیات درقواره هایی كه می توانیم انجام خواهیم داد . یامسئولان كشور امیدوار می شوند وبابسیج كل كشور برتعداد عملیات ها واندازه آنها خواهیم افزود ویا آنكه باچند عملیات بهتر می توان از دشمن امتیازاتی گرفت. این استراتژی دوگانه درهر شرایطی جواب می داد. ونتیجه جنگ را به نفع ما رقم می زد. البته چون درعمل مسئولان كشور بسیج وجهادعمومی را نپذیرفتند تنها نیمه دوم استراتژی كه شامل چند عملیات بود شكل گرفت.


لذا استراتزی سومی در جنگ شكل گرفت كه انرا جایگزین استراتژی جنگ جنگ تایك عملیات وجنگ جنگ تاسقوط صدام كردیم.اگرچه هیچ گاه كل پازل رابه مسولان نظام نگفتیم ولی برای تك تك اجزای ان یاعملیات ها درموقع مناسب ان اجازه می گرفتیم كه چون اقای هاشمی رفسنجانی ازسوی امام مسئول هماهنگی ارتش وسپاه بود با ایشان هماهنگی می كردیم. ولی من می دانستم كه این ترفند یك عمر محدودی بیش ندارد ولذادرسال دوم این دوران ویكسال قبل از انكه عمر سه ساله ان به پایان برسد وبالخصوص پس از دستیابی به 598 اعلان خطركردم ودریكی از نامه های به امام عرض كردم كه اگر فكری نكنید ارتش عراق راه خواهدافتاد.پس در این دوره چند اقدام انجام شد:
1-  با یك ابتكار استراتژیكی میان مدت تانزدیكی هدف پیشروی كردیم.این ابتكار به مرگ بگیرتا به تب راضی  شوندنام گرفت و حاصل ان تصویب قطعنامه 598 بود.
2-  از ان جاییكه این ابتكار یك ترفند موقتی بودوباید برای دراز مدت فكری دیگری می شد.واگرقصد سقوط صدام جدی بود باید كل  دولت بسیج می شد ودرغیر این صورت فرصتها وتهدیدات جدیدی در اثر پیشروی ها ایران بوجود می امد،به موقع هشدار لازم رادادیم وتقاضای امادگی برای ان شرائط داده شد.
ازانجاییكه  به پیشنهادات  برای بسیج دولت ومردم و كشوردرجنگ عمل نشد وبه هشدارها  واحتمال حمله عراق به ایران توجهی نشد یك وضعیت جدیدی درجنگ شكل گرفت .
به مرور موانع در راه عملیات وهمچنین در راه دیپلوماسی بوجود امد وجنگ به بن بست رسید. نه صلح پیش می رفت ونه جنگ.دراین موقع هم ایران وهم عراق درصدد بر امدند كه بن بست پیش امده را به نفع خود حل كنند.كه دربخش های بعدی به ان خواهیم پرداخت.
فصل  ششم
موانع نظامی وعملیاتی پایان جنگ

  درفعالیت های دیپلوماتیك تلاش ایران برای شفاف كردن بندهای قطع نامه بامخالفت های سرسختانه عراق وعدم همراهی های بین المللی باایران مواجه شد.بسیاری ازقدرت هامعتقد بودند كه همین امتیازاتی هم كه به ایران داده شده ازروی ناچاری بوده است ومخالف دادن هر نوع امتیاز دیگری به ایران بودند.
  در بخش عملیات های نظامی هم مشكلاتی ظهور كرده بود و همانطور كه در بخش بعدی توضیح می دهیم، آنچه كه طی دو سال اخیر درصحنه پیشروی های نظامی به ظهور رسیده بود تركیبی از یك طرح ابتكاری و باز سازمان دهی  توان رزمی گذشته واصلاح درمدیریت و طراحی عملیات نبرد بود. ولی بر توان انسانی و مادی و تسلیحاتی جنگ چیزی اضافه نشده بود بلكه بیشتر در بخش های نرم افزاری و مدیریتی جبهه ها تغییر بوجود آمد و طبیعی بود كه این تغییر كه همراه با رشد توان رزمی نبود در یك جایی به انتها خواهد رسید.بنابراین مقاومت قدرت های بین المللی درمسیر دیپلوماسی وبحران توان رزمی درنیروهای مسلح ایران یك شرائط جدیدی رابوجود اورده بود كه نیاز به یك تحول درجبهه ایران داشت درغیراینصورت اگر عراق درخود یك تحركی رابوجود می اورد ممكن بود كه شرائط رابه نفع خودتغییر دهد.


1- نارسایی های مالی ،تسلیحاتی ومدیریتی درجبهه ها
بدلیل انكه قریب پنج سال ازتقاضای سپاه برای گسترش توان رزمی وشركت حكومت درجنگ گذشته بود ولی به ان پاسخ مثبتی داده نشده بودو تحولی در ان صورت نگرفته بودولذاتوان نیروهای مسلح ایران تقزیبا ثابت مانده بود.ولی ارتش عراق طی همین مدت به چند برابر رسیده بود. واز انجاییكه درداخل خاك خود قرار گرفته بودازنظر ارایش نیروهاووضعیت پدافندی درموقعیت بهتری نسبت به اوائل جنگ قرار داشت.ازطرف دیگر مورد حمایت بیشتری ازسوی قدرت های بین المللی ومنطقه ای بوددركنار همه این عوامل صدام حسین تمامی حكومت وملت خود رادر جنگ بسیج كرده بود.بنابر دلایل فوق توان رزمی ارتش عراق چه درتجهیزات وتسلیحات وچه درنیروی انسانی بسرعت رشد كردبطوریكه ازایران جلو افتاد.كم كم احتمال راه افتادن ماشین جنگی عراق احساس میشد.بدون شك اگرشروع پیروزی های ایران درعملیات فاو وكربلای پنج وانهدام بخش قابل توجهی ازارتش عراق اتفاق نیافتاده بود،ارتش عراق زودترازسال1367به حركت در می امد ومجددا وارد خاك ایران میشد.با همه انهدامی كه به ارتش عراق واردشد درابتدای سال1367به خطوط دفاعی ایران حمله ور شد ودراكثر جبهه ها موفق شد كه پیشروی هایی داشته باشد.
دراینجا لازم می دانم به بخش هایی ازنامه بیست صفحه ای خود به حضرت امام درسال 1366ودرحقیقت یك سال قبل ازشروع حملات ارتش عراق بیاندازم.كلمات وجملات این نامه بخوبی شرایط ونارسایی های جبهه را واحتمالات اینده را بخوبی منعكس می كند.


كمك های قدرت های بین المللی به دولت وارتش عراق
چندعامل باعث شده بود كه موازنه قوا به نفع ارتش ودولت عراق تغییر كند:
1- فرارارتش عراق ازدام های عملیاتی ایران وحمله به نقاط غیر عملیاتی جبهه ایران .
2- كمك های وسیع تسلیحاتی ومالی جهانی در اواخر جنگ به ارتش عراق.
3- دراختیارقرار دادن اطلاعات بكلی سری ایران به عراق
4- ارائه مشاوره وكمك فكری به فرماندهان ارتش عراق.
این عوامل باعث شد كه موازنه قوا به نفع ارتش عراق
تغییر كند. كه سعی می كنیم به صورت مختصر اشاره ای به انها داشته باشیم .


الف – فرار ارتش عراق از دام
درنبردهای قبلی وهجومات ایران همیشه ارتش عراق به دونوع پاتك علیه نیروها ایران دست می زد. یكی برایجلوگیری ازپیشروی بیشتر نیروهای ایران ودیگری برای ازاد سازی سرزمینهای ازدست رفته اش. كه معمولا حملات نوع اول عراق حداكثر یكهفته
وكمتر ازیك سوم تواناییی اش صورت می گرفت مگر درشرایطی كه ازقبل دست ایران را می خواند ودران نقطه تمركز قوا می داد. ولی پاتكهای نوع دوم گاها تا دوماه هم بطول می انجامید وبا بالای پنجاه درصد توانایی دفاعی اش می جنگید. ولی بزرگترین
اشتباهش همین بود كه درچنین مواقعی ایران برای اوتله ای درست كرده بود كه دراین پاتكهها تلفات سنگینی را به ارتش عراق وارد می كرد. وتاماهها بعد
ارتش عراق ازهر اقدام هجومی تلافی جویانه ای بازمی ماند. درچنین مواقعی ایران با اكثر توان اتش ونیروی خود به كمین ارتش عراق می نشست وانهارا شكار می كرد. هرجاكه ارتش عراق غافلگیر می شد
مثل عملیات فاو وعملیات كربلای پنج تلفات سنگین
همراه باشكست سختی رامتحمل می شد.
ولی ازعملیات والفجر ده عراق این رویه راتغییر داد.
وریسك انتقال لشگرهای گارد ازروبروی جبهه ایران
را به منطقه جنوب كه حالت عملیاتی نداشت را پذیرفت
وبه منطقه فاوحمله كرد.
 
ب- حمایتهای تسلیحاتی ومالی جدید از ارتش عراقج – كمك های اطلاعاتی
ازعملیات فاو به بعد ارتش امریكا دقیق ترین عكس های هوایی را ازطریق سرلشكر رفیق سامرایی مستقیما دراختیار صدام حسین قرار می داد. این فرد راخود صدام برای ارتباط با نیروهای امریكایی انتخاب كرده بود. اطلاعات بكلی سری دیگری هم كه
ازنیروهای ایران بدست می اوردند دراختیار عراق
قرار می داد. منافقین هم با تمامی توان به جمع اوری اطلاعات از یگانهای ایران پرداختند ونتایج انرا دراختیار عراق قرار می دادند.
د- كمك های فكری ومشاوره های عملیاتی
شاید این كمك فكری كمتر ازكمك های دیگر نبود
فرماندهان روسی ، مصری وفرانسوی وامریكایی شروع به مشاوره های نظامی سطح بالایی به ارتش عراق كردند.عملیات های ارتش عراق
ارتش عراق باتوجه به عوامل فوق موازنه قوارابه نفع خود تغییر داد ویك موج جدید ولی موفقیت امیزراعلیه جبهه ایران آغاز كرد. حمله به منطقه فاو ،شلمچه وجزایرمجنون راازانتهای فروردین تا تیرماه ادامه داد.
ودرتمامی این مدت هم آمریكا پابه پای صدام  اورا
همراهی می كرد.فصل هفتم
موانع سیاسی پایان جنگ


1-پذیرش مشروط
ایران برخلاف قطعنامه های قبلی كه بلافاصله آنها را رد می كرد این بار در مقابل 598 سكوت كرد و آن را رد نكرد. همزمان با حضور آیت الله خامنه ای ، رئیس جمهور وقت ایران در اجلاس عمومی سازمان ملل در شهریور 1366، ایشان در یك نشست مطبوعاتی با حضور اكثر رسانه های جهانی كه در نیویورك برگزار شد، شركت كردند. ایشان در پاسخ به پرسش یك خبرنگار در مورد چگونگی تنبیه متجاوز فرمودند:
« ما نوع تنبیه را به هیچ وجه از پیش تعی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 30 آذر 1391 09:45 ق.ظ
سلام
در مورد نمره میانترم : ارفاق بسیار كردم! باز هم اخر ترم با دست باز تصحیح میكنمز شما هم بیشتر بخون و بیشتر بنویس
در مورد كارون :
خود جنابعالیو دوست و اشناها میتونین روزی یكبار از هر رایانه یك رای بدید
به كارون و خوزستان كمك كنید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : شوراب
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :